Zimný štadión,

Hronské predmestie 4,

Banská Bystrica

974 01

info@ahlbb.sk

Facebook.com/BBAHLBB

Instagram.com/ahlbbystrica